Skip to content

Odborné poradenstvo pre vodičov

ODBORNÉ PORADENSTVO

Cesta pri znovu získaní vodičského preukazu nie je jednoduchá. V prípade, že ste o vodičský preukaz prišli kvôli alkoholu alebo iným návykovým látkam, je to o niečo komplikovanejšie ako pri iných priestupkoch. Polícia Vás zahŕňa množstvom úloh a vy len nosíte potvrdenia a nerozumiete tomu, koľko krokov ešte musíte podstúpiť, aby ste sa k svojmu vodičskému preukazu konečne dostali. Jedným z týchto krokov je aj absolvovanie Odborného poradenstva pre vodičov, ktoré musíte absolvovať u dopravného psychológa. Napriek tomu, že tento koncept funguje už od r.2011, stále veľa vodičov netuší, aké sankcie ich za jazdu pod vplyvom alkoholu čakajú. U nás Vám pomôžeme vymotať sa z tejto spleti otáznikov a objasniť, aké kroky vás v celom procese čakajú.

Pre koho je odborné poradenstvo určené?

  • Pre všetky osoby jazdiace pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, a teda aj marihuany. Týka sa to všetkých vodičov, či už ste mali hladinu alkoholu pod alebo nad 1 promile. Toto nariadenie upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 8/2009 Z.z.
  • Zároveň však musíte mať absolvované posúdenie zdravotnej spôsobilosti, ktoré vykonáva psychiater, aby ste sa odborného poradenstva u psychológa mohli zúčastniť. V prípade, že by ste s týmto krokom potrebovali pomôcť, neváhajte nás kontaktovať.

Aký je priebeh?

Na odborné poradenstvo je nevyhnutné sa najskôr telefonicky objednať. Toto poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá 3h, pričom jedna hodina sa ráta v trvaní 45- 60min. Skupinové stretnutia sa vykonávajú v intervale 1x/ týždeň, väčšinou v ten istý deň v týždni. Termíny sa snažíme prispôsobovať vašim potrebám. Celá účasť na stretnutiach samozrejme prebieha v diskrétnom duchu.

Čo je cieľom?

Cieľom odborného poradenstva nie je to, aby sme Vás karhali za chyby a zakazovali Vám piť alkohol. Cieľom je rozšírenie informovanosti účastníka o rôznorodosti účinkov alkoholu, o jeho povahe a spôsobe odbúravania a o problematických návykoch súvisiacich s pitím alkoholu, aby sa tým zabránilo zopakovaniu jazdy pod vplyvom návykovej látky. Záverom nie je žiadny test. Dôležitá je účasť na všetkých stretnutiach a aktívne zapájanie sa do diania na stretnutí.

Čo k tomu potrebujete?

  • Občiansky preukaz
  • Rozhodnutie od polície o podrobení sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti prostredníctvom Odborného poradenstva
 

Máte záujem ? Rovno sa prihláste !