Kto sme

Kto sme

Mgr. Romana Mrázová
klinický a dopravný psychológ a psychoterapeut

Vo vlastnej súkromnej praxi pracujem od roku 2016. Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej Fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Moja prvá práca v oblasti psychológie bola práca so závislými klientami v sanatóriu pre drogovo a alkoholovo závislých. V oblasti závislostí pracujem dodnes, formou spolupráce s Road- Tomky, ale vrámci individuálneho poradenstva.

Moje neskoršie pracovné zaradenie mi umožnilo získať skúsenosti v oblasti klinickej a dopravnej psychológie, v ktorých som absolvovala aj špecializačné štúdium. Ako klinik som mala možnosť vykonávať aj bazálnu psychoterapeutickú intervenciu a keďže sa mi táto priama práca vo vzťahu terapeuta a klienta, veľmi páčila, prihlásila som sa do niekoľkoročného terapeutického výcviku, kde som sa naučila pracovať s ľuďmi a ich rôznymi typmi problémov. Od roku 2017 mám ukončený aj 5- ročný psychoterapeutický výcvik v Kognitívno- behaviorálnej terapii pod záštitou ODYSSEA Mezinárodního institutu KBT v Čechách.

Na prelome rokov 2016/2017 som absolvovala aj výcvik v Rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a táto oblasť bola presné tá, ktorú som potrebovala vo svojom profesnom pôsobení doplniť. Umožňuje mi nie len prácu s deťmi a ich rodičmi, ale často ju prepajám s KBT terapiou aj v individuálnej terapeutickej práci. Mojím naplnením je neustále vzdelávanie sa v oblastiach, ktoré som spomenula a preto verím, že vám budem dobrou nápomocnou rukou, ktorá vás prevedie Vaším problémom a naučí Vás zvládať rôzne životné prekážky.