Skip to content

Cenník

dopravny-psycholog-pezinok

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

Psychologické vyšetrenie vodiča samostatnej skupiny

70 €

kaźdá ďalšia skupina

+5 €

Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu

70 €

Psychologické vyšetrenie vodičov pri troch priestupkoch alebo odobratom vodičskom preukaze

100 €

Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu alebo inej psychoaktívnej látky

250 €

Pri objednaní sa viacerých vodičov na doprano-psychologické vyšetrenie poskytujeme zľavy v závislosti od počtu vodičov.

V prípade objednania 5 a viacerých vodičov, poskytujeme externé výjazdy na miesto určenia.

psychotesty-zbrane-pezinok

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

Psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz

80 €

Psychologické vyšetrenie pre iné ako liečebné účely (SBS, potreby súdu, invalidný dôchodok)

30 € / 1hod

Písomná správa pre iné ako liečebné účely

15 €

psycholog-terapia-pezinok

PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia (hradená poisťovňou)

0 €

Individuálna psychoterapia (nehradená poisťovňou)

40 €


Individuálna psychoterapia (mimo ordinačných hodín)

50 €

Náhrada za stratu hodiny, ktorú klient neodhlási min. 24 hodín vopred, je plná cena terapeutickej hodiny.