Cenník

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

Psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz

70 €

Psychologické vyšetrenie pre iné ako liečebné účely (SBS, potreby súdu, invalidný dôchodok)

30 € / 1hod

Písomná správa pre iné ako liečebné účely

15 €

Psychologické poradenstvo /50min

30 €

PSYCHOTERAPIA

Individuálna psychoterapia /50min (hradená poisťovňou)

0 €

Individuálna psychoterapia /50min (nehradená poisťovňou)

30 €


Individuálna psychoterapia /50min (mimo ordinačných hodín)

40 €

Skupinová psychoterapia /min. 3os.

15 € / 1 os.

Náhrada za stratu hodiny, ktorú klient neodhlási min. 24 hodín vopred, je plná cena terapeutickej hodiny.

DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

Psychologické vyšetrenie vodiča skupiny B, C, D, E

70 €

Žiadatelia a držitelia inštruktorského preukazu

70 €

Psychologické vyšetrenie vodičov pri troch priestupkoch alebo odobratom vodičskom preukaze

100 €

Odborné poradenstvo pre vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu alebo inej psychoaktívnej látky

250 €

Vystavenie duplikátu dokladu o psychickej spôsobilosti

5 €