"Pomáhať druhým nám poskytuje zmysel a napĺňa nás ako ľudí." - Isabel Allende

Sme tím, ktorý je riadený ľuďmi

V našej ambulancii sme pospolu a posilňujeme sa navzájom. Sme tím, ktorý sa riadi ľuďmi a ich potrebami. Naše srdcia sú v každom klientovi a naša práca je poháňaná silou ľudskej podpory a porozumenia. Spoločne tvoríme komunitu, kde sa každý cíti vítaný a ocenený

Náš tím

Mgr. Romana Mrázová

Mgr. Romana Mrázová

Odobrný garant

Moje cestovanie svetom psychológie začalo na Filozofickej Fakulte Prešovskej Univerzity. Odvtedy si neustále rozširujem svoje znalosti a skúsenosti, zameriavam sa na klinickú a dopravnú psychológiu a prácu s klientmi závislými od drog. Absolvovala som 2 dlhodobé výcviky v KBT a rodinnej terapii a mnoho krátkodobých. V súčasnosti moje štúdium pokračuje v oblasti detskej terapie podľa Poetheho.

Moja vášeň je pomáhať ľuďom dosiahnuť psychickú harmoniu a vyrovnanosť. S viac ako desaťročnou skúsenosťou v oblasti psychológie sa špecializujem na individuálnu terapiu detí a dospelých a podporu na ceste k lepšiemu životu. Verím v dôležitosť sebaúcty a sebahodnotenia a pomáham klientom objaviť ich vlastnú silu a potenciál.

Mgr. Erika Chudá

Mgr. Erika Chudá

Klinický psychológ

Srdcom mojej profesionálnej cesty je vášeň pre psychológiu, ktorú som rozvinula počas svojho štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave. Všetky jej aspekty ma zaujímajú, ale moje srdce patrí Kognitívno-behaviorálnej terapii (KBT), v ktorej neustále hľadám nové poznatky a techniky. Fascinuje ma, ako funguje ľudská myseľ, ako sa učíme a ako vnímame svet okolo nás.

Okrem toho som sa zamilovala do metód Biofeedbacku a Neurofeedbacku, ktoré považujem za nesmierne účinné nástroje v psychologickej intervencii. Ich schopnosť pomáhať ľuďom nájsť vnútornú rovnováhu a lepšie pochopiť seba samých je pre mňa fascinujúca a motivujúca.

Mgr. Daniela Vaňová

Mgr. Daniela Vaňová

Psychológ

Moja psychologická cesta začala na Filozofickej Fakulte Prešovskej Univerzity, kde som sa nadchla pre jednoodborovú psychológiu. Moje skúsenosti som postupne rozširovala v Centre pre deti a rodiny v Bernolákove, v Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru a vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

Práca s ľuďmi mi vždy prinášala najväčšiu radosť, najmä v Centre pre deti a rodiny, kde som cítila hlboké pripojenie k ľuďom a ich príbehom. Táto skúsenosť ma inšpirovala k rozhodnutiu absolvovať dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Psychoanalytickej psychoterapii v Českej republike, kde sa momentálne s radosťou vzdelávam. Som tu, aby som pomohla ľuďom objaviť ich vlastnú silu a prekonávať prekážky na ceste k duševnému zdraviu a blahobytu.

Mgr. Barbora Poneszová

Mgr. Barbora Poneszová

Psychológ

Moje psychologické vzdelávanie začalo na Masarykovej Univerzite v Brne, z ktorého som následne prešla na postgraduálne štúdium so špecializáciou na klinickú psychológiu.

V súčastnosti pracujem na neuropsychologickej klinike, kde sa špecializoval na diagnostiku a liečbu neuropsychologických porúch. Moje skúsenosti sú taktiež v oblasti psychosomatiky, kde sa zaoberám individuálnou a skupinovou psychoterapiou, nácvikom relaxačných techník a poskytovaním psychologických diagnostík. Okrem toho som viedla edukačné skupiny a poskytovala psychologické poradenstvo a krízovú intervenciu pre klientov s duševnými ochoreniami.

Mgr. Katka Mikoczy

Mgr. Katka Mikoczy

Psychológ

Moje skúsenosti s klientmi som rozvíjala v rôznych centrách sociálnych služieb, kde som sa venovala nielen duševnému zdraviu, ale aj prevencii syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. Pracovala som aj ako konzultantka a psychologička na krízovej linke, kde som poskytovala terapeutickú starostlivosť klientom.

V rámci individuálneho poradenstva a terapie sa venujem rôznym témam, ako je úzkosť, nízka sebadôvera, emocionálne preťaženie a mnoho ďalších. Moja práca sa zameriava na posilňovanie klientových vlastných zdrojov a zodpovednosti za seba a svoje vzťahy. Snažím sa sprevádzať klientov k transformácii a zmene, aby mohli žiť autentický a naplnený život.

Mgr. Radka Nováková

Mgr. Radka Nováková

Psychológ

Štúdium jednoodborovej psychológie som ukončila na Univerzite Komenského v Bratislave, kde vo vzdelávaní aj naďalej pokračujem v špecializačnom štúdiu klinickej psychológie. Skúsenosti s klientmi som nadobudla pri práci v centre psychosociálnej rehabilitácie pre ľudí s duševným ochorením a v zdravotníckom zariadení pre deti s poruchou autistického spektra, kde aktuálne aj naďalej pracujem a venujem sa diagnostike a terapiám detí s PAS a poradenstve rodičom. V podpornej terapii využívam prvky Schématerapie, terapeutickej metódy, v ktorej sa aktuálne vzdelávam. Pracujem s témou úzkosti, neistoty, vzťahových problémov,  podpore sebarozvoja a zvládania záťažových situácií. Napĺňa ma neustále vzdelávanie sa, aby som Vám mohla byť čo najlepším sprievodcom na ceste k vnútornému zosilneniu.