Odborné poradenstvo pre vodičov – najbližší termín otvárame v stredu 29. mája 2024.

health-clinic-1

Naše služby

Naša ambulancia ponúka široké spektrum služieb zameraných na podporu duševného zdravia a blahobytu. Poskytujeme terapiu pre deti i dospelých, poradenstvo pre rodičov a špecializované psychologické testy a poradenstvo pre vodičov, vrátane tých, ktorí boli prichytení s alkoholom za volantom.

Terapia pre deti

50 min

Naša terapia pre deti a adolescentov je o hravom spôsobe, ako zvládať emócie a budovať silné duševné zdravie.

50 €

Terapia pre dospelých

50 min

Naša terapia pre dospelých pomáha zvládať stres a úzkosti a tak zlepšovať vzťahy a dosiahnuť lepšie duševné blaho.

50 €

Poradenstvo pre rodičov

50 min

Naše poradenstvo pre rodičov pomáha v budovaní pozitívnych vzťahov s deťmi a zvládaní rodičovských výziev.

50 €

Psychotesty k zbrojným prekukazom

2 hod

Naše psychotesty sú zamerané na posúdenie psychických schopností a stabilít žiadateľov, aby sme tak zabezpečili bezpečné držanie strelných zbraní.

100 €

Psychotesty pre profesionálnych vodičov

2 hod

Pomáhame identifikovať možné rizikové faktory a zabezpečiť bezpečnosť na cestách prostredníctvom objektívnej schopnosti viesť vozidlo.

100 €

Odborné poradenstvo pre vodičov

13 hod

Je zamerané pre vodičov prichytených s alkoholom alebo inými omamnými látkami za volantom a na zlepšenie bezpečnosti na cestách.

300 €