health-clinic-1

Naše služby

Naša ambulancia ponúka široké spektrum služieb zameraných na podporu duševného zdravia a blahobytu. Poskytujeme terapiu pre deti i dospelých, poradenstvo pre rodičov a špecializované psychologické testy a poradenstvo pre vodičov, vrátane tých, ktorí boli prichytení s alkoholom za volantom.

Terapia pre deti (3-12 r)

50 min

Naša terapia pre deti je o hravom a bezpečnom spôsobe, ako zvládať emócie a budovať silné duševné zdravie.

50 €

Terapia pre adolescentov (13-17 r)

50 min

Vytvárame Vám bezpečný priestor určený na to, aby ste mohli otvorene hovoriť o svojich myšlienkach, pocitoch.

50 €

Poradenstvo pre rodičov

50 min

Naše poradenstvo pre rodičov pomáha v budovaní pozitívnych vzťahov s deťmi a zvládaní rodičovských výziev.

50 €

Terapia pre dospelých

50 min

Naša terapia pre dospelých pomáha zvládať stres a úzkosti a tak zlepšovať vzťahy a dosiahnuť lepšie duševné blaho.

50 €

Psychotesty k zbrojným prekukazom

2 hod

Naše psychotesty sú zamerané na posúdenie psychických schopností a stabilít žiadateľov, aby sme tak zabezpečili bezpečné držanie strelných zbraní.

100 €

Odborné poradenstvo pre vodičov

13 hod

Je zamerané pre vodičov prichytených s alkoholom alebo inými omamnými látkami za volantom a na zlepšenie bezpečnosti na cestách.

300 €