Skip to content

Psychodiagnostika

PSYCHODIAGNOSTIKA / PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

 

PRE KOHO JE URČENÉ?

Psychologické vyšetrenie sa robí za účelom zistenia konkrétnej príčiny problému, stanovenia diagnózy a následne nastavenia správneho postupu liečby. Na takéto vyšetrenie vás odosiela s výmenným lístkom váš obvodný lekár, psychiater, neurológ alebo iný špecialista. Tento typ vyšetrenia je hradený zdravotnou poisťovňou.

V prípade, že potrebujete psychologický posudok k posúdeniu invalidného dôchodku, tiež potrebujete psychologické vyšetrenie. V tomto prípade ho od vás žiada sociálna poisťovňa a tento úkon si hradíte sami.

Psychologické vyšetrenie si môžete dať urobiť aj sami, v prípade, že sa chcete o sebe dozvedieť niečo viac alebo chcete lepšie porozumieť svojmu prežívaniu alebo správaniu. Takéto vyšetrenie zmeria a zistí vaše psychické vlastnosti a stavy, prípadne iné osobnostné charakteristiky.

 

AKO PREBIEHA?

Na psychologické vyšetrenie je potrebné sa vopred telefonicky objednať. V dohodnutom termíne sa vyšetrenie vykonáva pomocou psychologických metód a postupov. V úvode si psychológ vrámci rozhovoru zistí vaše základné anamnestické údaje. Následne sa prechádza k druhej časti vyšetrenia a tým je zadávanie rôznych psychologických testov. Testy si vyberá psychológ podľa typu vyšetrenia alebo konkrétneho problému sám. Posledná časť vyšetrenia zahŕňa konzultáciu výsledkov a odovzdanie výslednej správy.

 

ČO SI TREBA SO SEBOU PRINIESŤ?

Nie je potrebné si nosiť nič špeciálne. V prípade, že potrebujete okuliare na čítanie, prineste si ich so sebou. Pokiaľ vás odosiela lekár, prineste si so sebou kartičku poistenca, výmenný lístok (alebo odporúčaciu správu) a ak máte lekárske správy, ktoré sa týkajú daného problému, tak aj tie.

Objednajte sa