Skip to content

PSYCHOTERAPIA

ČO JE PSYCHOTERAPIA?

Psychoterapia je spôsob liečby rôznych psychických ochorení alebo pomoc pri riešení rôznych typov problémov. Využíva pri tom rôzne psychologické metódy a techniky. Základným liečebným faktorom je však vzťah medzi psychoterapeutom a klientom. Tento terapeutický vzťah by mal byť založený na ich spoločnej aktívnej a otvorenej spolupráci. Mal by byť založený na dôvere, empatii, otvorenosti a autentickosti, len tak je možné dosiahnuť najlepší možný liečebný účinok. Klient v priebehu terapie získava nie len teoretické poznatky (o svojom ochorení), ale aj praktické zručnosti k zvládaniu svojich problémov. Nie je to len také „rozprávanie o niečom“, ale systematický rozhovor, správne cielené otázky a úvahy vedené smerom ku klientovi a naopak. Tento rozhovor v konečnom dôsledku vedie aj k zmene biochemického nastavenia v centrálnom nervovom systéme rovnako tak ako farmakologická liečba.

Existujú rôzne formy terapie, podľa toho, k akej psychoterapeutickej škole terapeut inklinuje. U nás sa stretnete najčastejšie s KBT terapiou, ktorá je štruktúrovaná a na problém zameraná. Využíva základne princípy učenia. Rieši jasne definované problémy, ktoré pacient zažíva aktuálne, v prítomnosti. Túto formu terapie však radi kombinujeme aj s inými druhmi terapií a využívame tak prístup, ktorý je veľmi flexibilný a „šitý na mieru“ klientovým potrebám.

 

AKO PREBIEHA TERAPEUTICKÉ SEDENIE?

Na terapiu je potrebné sa najskôr objednať buď telefonicky, alebo prostredníctvom mailu alebo nášho kontaktného formulára. V objednávke je dobré uviesť aspoň základný typ problému, aby sme vedeli, aké bude ďalšie nastavenie našej spolupráce. Pokiaľ ide o zdravotnú indikáciu, čiže na terapiu prichádzate s výmenným lístkom (alebo odporúčacou správou) a určenou diagnózou od vášho psychiatra, všeobecného lekára alebo iného špecialistu, je potrebné si tento výmenný lístok priniesť so sebou na prvé stretnutie, spolu s kartičkou poistenca, aby ste terapiu mohli mať preplácanú vašou zdravotnou poisťovňou. Pokiaľ prichádzate sami, s potrebou riešiť problémy, s ktorými si neviete rady, alebo máte aktuálne ťažkú životnú situáciu, problémy v partnerskom živote, výchovné problémy s deťmi a podobne, terapiu si hradíte sami, preto nie je potrebné nosiť so sebou na prvé stretnutie nič, čo nepovažujete za nevyhnutné.

Na prvom stretnutí máme priestor na formuláciu vášho problému, určenie predbežných cieľov a vysvetlenie základných princípov a podmienok terapie. Toto prvé stretnutie nazývame aj predbežné vyšetrenie. Je na vás, či sa po tomto stretnutí rozhodnete v terapii pokračovať, alebo ju ukončíte. Na nasledujúcom stretnutí pracujeme na podrobnom vyšetrení, stanovení konkrétnych cieľov terapie a vytvárame už konkrétny terapeutický plán.

Terapeutické stretnutie je v trvaní 50 minút, obvykle vo frekvencii 1x/týždenne. V neskoršom štádiu terapie 1x/2týždne alebo 1x/mesiac.

 

NA ČO SA TREBA PRIPRAVIŤ, KEĎ SA ROZHODNETE PODSTÚPIŤ PSYCHOTERAPIU?

Psychoterapia je liečebný proces. A ak chceme, aby liečebný bol, musíme sa dotýkať aj vecí, ktoré nie sú príjemné, ale naopak bolestivé, často zatlačené do najtemnejších kútov našej mysle. Obdobia úľavy a pocitu, že vám konečne niekto rozumie sa striedajú s obdobiami, kedy prežívate rôznu zmes negatívnych emócií. A možno budete mať pocit, že vám terapia vôbec nepomáha, práve naopak! Ale s liečbou psychických rán je to rovnaké ako keď čistíte ranu zanesenú špinou, ktorá hnisá, aby sa až potom mohla začať hojiť. Zmeny, ktoré terapia prináša,  nemusia byť vo vašom živote viditeľné hneď. Je to proces, ktorý potrebuje svoj čas. V tom negatívnom zmysle zrel nejakú dobu a rovnako tak nejakú dobu potrebuje na zrenie nových zručností. Tak ako keď zasadíte strom. Keď sa naň chodíte pozerať každý deň, tak zmenu nevidíte, keď však prídete za mesiac, zmena je viditeľná.

Je dôležité tiež vedieť, že si svoje novonadobudnuté schopnosti a zručnosti potrebujete postupne skúšať a prenášať aj do svojho reálneho fungovania. To so sebou často prináša prácu aj mimo sedení. 

Objednajte sa