Skip to content

Vyšetrenie pre vodičov

Vyšetrenie pre vodičov

Ste vodič a potrebujete posúdenie psychickej spôsobilost? Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje niektorým vodičom podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosť. Pod psychickou spôsobilosťou chápeme schopnosť viesť motorové vozidlo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia minimálnej úrovne psychických schopností. Takéto vyšetrenie vykonáva len psychológ so špecializáciou v odbore dopravná psychológia.

Psychologické vyšetrenie sa týka profesionálnych vodičov:

  • Žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
  • Vodičov, ktorí už majú vodičské oprávnenie na skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a skončila im platnosť psychotestov po 5- ročnej lehote (u vodičov nad 65r. po 2- ročnej lehote).
  • Vodičov, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb.
  • Žiadateľov a držiteľov inštruktorského preukazu

Psychologické vyšetrenie sa však týka aj:

  • Vodičov, ktorí porušili pravidlá cestnej premávky alebo
  • Vodičov, u ktorých je prepoklad, že by sa ich psychická spôsobilosť zmenila.

Ak takéto vyšetrenie potrebujete, prvým krokom je telefonická objednávka. Vieme vám ponúknuť čo najskorší termín. Váš výsledok v testoch môže ovplyvniť únava a nedostatok spánku, ako aj alkohol v predchádzajúci deň. Príďte preto na vyšetrenie oddýchnutí a dobre vyspatí. Testovanie pomocou prístrojovej techniky nám umožňuje urýchliť celý proces vyšetrenia. Potvrdenie o psychologickej spôsobilosti vám vieme vystaviť na počkanie. Na vyšetrenie si so sebou prineste vodičský a občiansky preukaz a okuliare, pokiaľ ich používate. V prípade, že máte odobratý vodičský preukaz alebo tri priestupky, prineste si so sebou aj rozhodnutie od polície.

Objednajte sa