Skip to content

Zbrojné preukazy

Zákon č.190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene niektorých zákonov nariaďuje držiteľom zbrojného preukazu, aby sa podrobili vyšetreniu na posúdenie psychickej spôsobilosti. Psychickou spôsobilosťou sa pri tom označuje stav, kedy je dotyčný schopný držať alebo nosiť zbraň a strelivo bez zníženia, narušenia alebo obmedzenia psychických schopností. Takéto vyšetrenie psychickej spôsobilosti je oprávnený vykonať len psychológ pracujúci v odbore klinická psychológia.

Čo na vyšetrenie psychickej spôsobilosti potrebujete

  • Občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
  • Výpis zo  zdravotnej dokumentácie potvrdený vašim všeobecným lekárom. Toto tlačivo si môžete stiahnuť tu 

 

Ako sa k nám objednať

Na vyšetrenie je potrebné sa najskôr objednať telefonicky. Prebieha v presne dohodnutom čase, preto je potrebné prísť načas. Trvá cca hodinu a pol až dve a doklad vydávame na počkanie. Predpokladom pre úspešné absolvovanie je primeraný fyzický aj psychický stav. To znamená, že na vyšetrenie je potrebné prísť vyspatý, oddychnutý a bez predchádzajúceho požitia omamných látok.

 

Objednajte sa