Odborné poradenstvo pre vodičov – najbližší termín otvárame v stredu 29. mája 2024.

Odborné poradenstvo pre vodičov

Náš tím odborníkov je tu, aby Vám pomohol na ceste k znovu získaniu Vášho vodičského oprávnenia. Bez ohľadu na to, aké náročné to môže byť, sme pripravení vám poskytnúť podporu a riešenia, ktoré vám pomôžu prekonať ťažké obdobie a vrátiť sa na cestu s väčšou istotou a odhodlaním.

Cesta pri znovu získaní vodičského preukazu nie je jednoduchá. V prípade, že ste o vodičský preukaz prišli kvôli alkoholu alebo iným návykovým látkam, je to o niečo komplikovanejšie ako pri iných priestupkoch. Polícia Vás zahŕňa množstvom úloh a vy len nosíte potvrdenia a nerozumiete tomu, koľko krokov ešte musíte podstúpiť, aby ste sa k svojmu vodičskému preukazu konečne dostali.

Jedným z týchto krokov je aj absolvovanie Odborného poradenstva pre vodičov, ktoré vykonávajú dopravní psychológovia. Napriek tomu, že tento koncept funguje už od roku 2011, stále veľa vodičov netuší, aké sankcie ich za jazdu pod vplyvom alkoholu čakajú. U nás Vám pomôžeme vymotať sa z tejto spleti otáznikov a objasniť, aké kroky vás v celom procese čakajú.

Čo je to odborné poradenstvo

Odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí boli prichytení za volantom pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, je zamerané na objasnenie príčiin a následkov daného správania, prijatia zodpovednosti za vzniknutú situáciu a získavanie zručností a techník na elimináciu nebezpečného správania v budúcnosti.

Odborné poradenstvo zahŕňa:

  1. stretnutie

  Predstavenie psychológa, zákonná úprava odborného poradenstva a jeho pravidlá, organizačné pokyny, administratíva, zoznámenie sa v rámci skupiny

  2. stretnutie

  Analýza okolností porušenia pravidiel cestnej premávky a zákonných ustanovení pod vplyvom alkoholu účastníkmi odborného poradenstva, skupinová diskusia

  3. stretnutie

  Pôsobenie alkoholu na fyziologickej, kognitívnej a behaviorálnej úrovni, analýza motívov pitia jednotlivých účastníkov odborného poradenstva, rola alkoholu v spoločnosti  a skupinové procesy

  4. stretnutie

  Používanie, zneužívanie, závislosť od alkoholu, stratégie odmietnutia alkoholu, konkrétne techniky odmietnutia alkoholu. Prínos odborného poradenstva pre účastníka a jeho využitie pri vedení motorového vozidla v cestnej premávke, vyhodnotenie aktivity účastníka, vystavenie dokladu o podrobení sa odbornému poradenstvu

  Často kladené otázky

  Pre koho je odborné poradenstvo určené?

  Pre všetky osoby jazdiace pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok, a teda aj marihuany. Týka sa to všetkých vodičov, či už ste mali hladinu alkoholu pod alebo nad 1‰ (promile). Toto nariadenie upravuje Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 8/2009 Z.z.

  Čo je cieľom odborného poradenstva?

  Cieľom odborného poradenstva nie je donútiť Vás skončiť s alkoholom. Cieľom je rozšírenie informovanosti účastníka o rôznorodosti účinkov alkoholu, o jeho povahe a spôsobe odbúravania a o problematických návykoch súvisiacich s pitím alkoholu, aby sa tým zabránilo zopakovaniu jazdy pod vplyvom návykovej látky. Záverom nie je žiadny test. Dôležitá je účasť na všetkých stretnutiach a aktívne zapájanie sa do diania na stretnutí.

  Aký je priebeh odborného poradenstva?

  Pred začatím odborného poradenstva musíte absolvovať posúdenie zdravotnej spôsobilosti, ktoré vykonáva psychiater, aby ste sa odborného poradenstva u psychológa mohli zúčastniť.

  Na odborné poradenstvo je nevyhnutné sa najskôr objednať a následne budete zaradení do najbližšej otvárajúcej sa skupiny. Celá účasť na stretnutiach prebieha v malej skupine ľudí a diskrétnom duchu.

  Ako dlho trvá odborné poradenstvo?

  Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru (dokopy 13 hodín). Jedno skupinové stretnutie trvá 2 až 3 hodiny, pričom jedna hodina sa ráta v trvaní 45- 60min. Skupinové stretnutia sa vykonávajú v intervale 1x za týždeň, v ten istý deň v týždni, v celkovom trvaní 4 týždne. Termíny sa snažíme prispôsobovať vašim potrebám.

  Čo k tomu potrebujete?
  • Občiansky preukaz
  • Rozhodnutie od polície o podrobení sa odbornému poradenstvu pre vodičov