Mgr. Romana Mrázová

klinický a dopravný psychológ a psychoterapeut
 

Vo vlastnej súkromnej praxi pracujem od roku 2016. Psychológiu som vyštudovala na Filozofickej Fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. Moja prvá práca v oblasti psychológie bola práca so závislými klientami v sanatóriu pre drogovo a alkoholovo závislých. V oblasti závislostí pracujem dodnes, formou spolupráce s Road- Tomky, ale vrámci individuálneho poradenstva.

Moje neskoršie pracovné zaradenie mi umožnilo získať skúsenosti v oblasti klinickej a dopravnej psychológie, v ktorých som absolvovala aj špecializačné štúdium. Ako klinik som mala možnosť vykonávať aj bazálnu psychoterapeutickú intervenciu a keďže sa mi táto priama práca vo vzťahu terapeuta a klienta, veľmi páčila, prihlásila som sa do niekoľkoročného terapeutického výcviku, kde som sa naučila pracovať s ľuďmi a ich rôznymi typmi problémov. Od roku 2017 mám ukončený aj 5- ročný psychoterapeutický výcvik v Kognitívno- behaviorálnej terapii pod záštitou ODYSSEA Mezinárodního institutu KBT v Čechách.

Na prelome rokov 2016/2017 som absolvovala aj výcvik v Rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a táto oblasť bola presné tá, ktorú som potrebovala vo svojom profesnom pôsobení doplniť. Umožňuje mi nie len prácu s deťmi a ich rodičmi, ale často ju prepajám s KBT terapiou aj v individuálnej terapeutickej práci. Mojím naplnením je neustále vzdelávanie sa v oblastiach, ktoré som spomenula a preto verím, že vám budem dobrou nápomocnou rukou, ktorá vás prevedie Vaším problémom a naučí Vás zvládať rôzne životné prekážky.

Mgr. Erika Horváthová

psychológ
 

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Trnavskej univerzite v Trnave. Kvôli zvyšovaniu svojej kvalifikácie aj naďalej v štúdiu pokračujem. Aktuálne sa špecializujem na oblasť klinickej psychológie, na čo sa zameriava aj moje špecializačné štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Zaujímajú ma všetky oblasti psychológie, osobitý záujem mám o kognitívnu psychológiu, na ktorú som sa doposiaľ zameriavala aj svojimi prácami. Fascinujú ma schopnosti ľudského poznávania, myslenia, učenia apod. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodla pre terapeutický smer Kognitívno behaviorálnej terapie, v ktorom sa aktuálne naďalej vzdelávam a ktorým vediem mnou poskytované psychologické poradenstvo.

Za obzvlášť účinnú metódu v oblasti psychologickej intervencie považujem metódu Biofeedbacku a Neurofeedbacku, v ktorej som nadobudla vzdelanie v roku 2019.